Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α ...Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Α ...Σ Τ Η... Ν...Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α

6 Αυγούστου 2015

Στο άδειο δωμάτιο...
Το πορτραίτο είναι της ζωγράφου Ιωάννας Φιλάνδρα, 
από την έκθεση που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Μελιτζάzz 2015, 
στο  Αρχοντικό Τσούχλου.

16 Απριλίου 2015

Το κεδρόδασος των Πουλίθρων ξαναγεννιέται !!!!
Σε αυτή την όμορφη περιοχή των Πουλίθρων, κάποτε ευδοκιμούσε ένα δάσος από κέδρους,
το οποίο είχε δώσει και την σχετική ονομασία, "θέση  Κέδροι"
Προφανώς όμως η έκταση αυτή έχει υποστεί κατά καιρούς αποψίλωση, 
με  τους γνωστούς τρόπους (κοπή και κάψιμο δέντρων, βοσκή) και για το γνωστό