ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

15 Μαρτίου 2016

Ο τρομερός πράσινος εχθρός!100 και πλέον στρέμματα στα Πούλιθρα, ραντίστηκαν με μεγάλες
ποσότητες ισχυρού ζιζανιοκτόνου για να καταπολεμηθεί ένας τρομερός εχθρός,