ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

17 Φεβρουαρίου 2011

Κατοικίες στα Πούλιθρα

Ο πύργος του Κόλια στη Πάνω Γειτονιά. Το χτίσιµό του ανάγεται στη δεύτερη τουρκοκρατία.
 Εδώ, απ’ ό,τι λέγεται, σχεδιάστηκε η δολοφονία του Καποδίστρια από τους Μαυροµιχαλαίους.Δεν υπάρχουν σχόλια: