ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

22 Απριλίου 2011

Μ.Παρασκευή - Εκκλησίες και Επιτάφιοι


                                                                       Μητρόπολη        Αγ.Αικατερίνη
         Αγ.Βασίλειος
        Αγ.Ιωάννης

    ΠΟΥΛΙΘΡΑ - Η Γέννηση του Χριστού