ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

21 Απριλίου 2014

Τα αερόστατα της Αγάπης

Σκηνές από την γιορτή της Αγάπης στο Λεωνίδιο.


ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΩΝ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

 Δεν υπάρχουν σχόλια: