ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

28 Ιανουαρίου 2015

ΝοικοκυρέματαΠαλιά συνήθεια των νοικοκυρών στο Λεωνίδιο,
μετά τα εντός να νοικοκυρεύουν και τα εκτός. Δεν υπάρχουν σχόλια: