ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - ΝΤΙΝΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

7 Ιουλίου 2018

Ο μεγαλύτερος Τσακώνικος χορός στο Λεωνίδιο με συμμετοχή 1302 χορευτών!!!!

ΜΕΛΙΤΖΑΖΖ 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: